Privacy Policy

Pravila o privatnosti
Poslednje ažuriranje: 29. marta 2022

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših informacija kada koristite uslugu i govori vam o vašim pravima na privatnost i načinu na koji vas zakon štiti.

Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje Usluge. Korišćenjem Usluge saglasni ste sa prikupljanjem i korišćenjem informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ova politika privatnosti je kreirana uz pomoć šablona politike privatnosti.

Tumačenje i definicije
Interpretacija
Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije
Za potrebe ove Politike privatnosti:

Nalog znači jedinstveni nalog kreiran da biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.

Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva ili „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naša“) se odnosi na Bio kutak.

Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb-sajta, koje sadrže detalje o Vašoj istoriji pregledanja na toj veb lokaciji među brojnim upotrebama.

Država se odnosi na: Bosnu i Hercegovinu

Uređaj označava svaki uređaj koji može da pristupi Usluzi, kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

Lični podaci su svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu ili osobu koja se može identifikovati.

Usluga se odnosi na veb lokaciju.

Pružalac usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na kompanije treće strane ili pojedince zaposlene u Kompaniji da olakšaju uslugu, da pruže uslugu u ime Kompanije, da obavljaju usluge u vezi sa Uslugom ili da pomognu Kompaniji u analizi načina na koji se Usluga koristi.

Podaci o korišćenju se odnose na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).

Sajt se odnosi na Bio kutak, dostupan sa https://zdravahranabc.ba/

Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, u zavisnosti od slučaja.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka
Vrste prikupljenih podataka
Lični podaci
Dok koristite našu uslugu, možemo od vas tražiti da nam date određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

Adresa E-pošte

Ime i prezime

Broj telefona

Adresa, država, pokrajina, poštanski broj, grad

Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi
Podaci o korišćenju se prikupljaju automatski prilikom korišćenja usluge.

Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije kao što su adresa Internet protokola Vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum Vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj identifikatore i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupate Usluzi preko ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo da prikupljamo informacije koje Vaš pretraživač šalje kad god posetite našu Uslugu ili kada pristupite Usluzi preko ili preko mobilnog uređaja.

Tehnologije za praćenje i kolačići
Koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje da bismo pratili aktivnosti na našoj usluzi i čuvali određene informacije. Tehnologije praćenja koje se koriste su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za poboljšanje i analizu Naše usluge. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

Kolačići ili kolačići pretraživača. Kolačić je mala datoteka postavljena na Vaš uređaj. Možete naložiti svom pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše usluge. Osim ako niste podesili podešavanja pretraživača tako da odbija kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.
Flash kolačići. Određene funkcije naše Usluge mogu da koriste lokalno uskladištene objekte (ili Flash kolačiće) za prikupljanje i čuvanje informacija o Vašim preferencijama ili Vašoj aktivnosti na našoj Usluzi. Flash kolačićima ne upravljaju ista podešavanja pretraživača kao ona koja se koriste za kolačiće pretraživača. Za više informacija o tome kako možete da izbrišete Flash kolačiće, pročitajte „Gde mogu da promenim podešavanja za onemogućavanje ili brisanje lokalnih deljenih objekata?“ dostupno na https://helpk.adobe.com/flash-plaier/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Vhere_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
Veb Beacons. Određeni delovi naše usluge i naši mejlovi mogu sadržati male elektronske datoteke kno

Shopping Cart

Učitavanje…